Laatste nieuwtjes

Sorteer volgens Titelsort icon Datum
04/04/2017
De dag waarop de Europese Unie de zestigste verjaardag viert van de ondertekening van de Verdragen van Rome, wil het ENCJ, dat ...
05/03/2012
Aanduiding van de verkozenen met toepassing van de artikelen 259bis-1, § 2, en 259bis-2, § 1, van het Gerechtelijk Wetboek.
04/03/2012
Lijst met opvolgers zoals bepaald in artikel 259bis-2, § 4, 2e lid, van het Gerechtelijk Wetboek.
10/08/2018
Op verzoek van de Minister van Justitie zal de HRJ het vergelijkend toelatingsexamen tot de gerechtelijke stage organiseren in het gerechtelijk jaar 2018-2019 zowel voor de Nederlandse als de Franse taalrol.
26/03/2020
Op dit moment is de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus een prioriteit.
29/09/2016
Het bestuur van het ENCJ, zal aan zijn Algemene vergadering, die in december uitzonderlijk bijeengeroepen zal worden, voorstellen om de waarnemersstatus van de Turkse Hoge raad voor rechters en procureurs te schorsen.
04/03/2020
Magali Clavie en Christian Denoyelle werden op dinsdag 3 maart gehoord in de Commissie Justitie van de Kamer.
10/01/2020
Als lid van het bestuur van het Europees Netwerk van Hoge Raden van Justitie verwijst de HRJ naar het (Engelstalige) statement
24/04/2020
De waarnemende voorzitter van de VAOC en de voorzitter van de Nederlandstalige AOC hebben bij hoogdringendheid een nota opgesteld over een ontwerp van wetsvoorstel dat voorziet in bepaalde maatregelen voor Justitie i.v.m. de strijd tegen COVID-19.
27/11/2018
De Verenigde Advies- en Onderzoekscommissie van de Hoge Raad voor de Justitie heeft een opvolging uitgevoerd van de audit die zij in 2017 uitvoerde in de twee afdelingen van de sectie verkeer van het parket van Bergen.