Laatste nieuwtjes

Sorteer volgens Titel Datumsort icon
21/10/2019
De CSM van Frankrijk ontving op 14 en 15 oktober een delegatie van de CSPJ en de projectleider van de jumelage voor een studiebezoek over de uitdagingen van het opstellen van deontologische regels en van hun toe-eigening door de magistraten.
10/12/2019
...
20/12/2019
Hoe is het gerecht omgegaan met het dossier van Steve Bakelmans?
10/01/2020
Marita DOSSCHE vervangt Katrien DEMEESTERE
10/01/2020
Het mandaat van de huidige leden van de Hoge Raad voor de Justitie (HRJ) verstrijkt in september 2020.
10/01/2020
Op 9 januari 2020 richtten Nederlandstalige en Franstalige magistratenverenigingen samen met de advocatuur een gemeenschappelijke platformtekst aan de informateurs.
10/01/2020
Als lid van het bestuur van het Europees Netwerk van Hoge Raden van Justitie verwijst de HRJ naar het (Engelstalige) statement