Laatste nieuwtjes

Sorteer volgens Titel Datumsort icon
05/03/2012
Aanduiding van de verkozenen met toepassing van de artikelen 259bis-1, § 2, en 259bis-2, § 1, van het Gerechtelijk Wetboek.
04/03/2012
Lijst met opvolgers zoals bepaald in artikel 259bis-2, § 4, 2e lid, van het Gerechtelijk Wetboek.
Braziliaanse Instituten voor de magistratuur ontvangen door HRJ
31/01/2012
Van 24 tot 27 januari laatstleden werd een delegatie van acht magistraten, leden van de twee Instituten voor de magistratuur van de Staat Sao Paulo (Brazilië), ontvangen door de Hoge Raad voor de Justitie.
08/04/2011
De Hoge Raad voor de Justitie voerde een onderzoek naar het imago van het openbaar ministerie.
08/04/2011
Sinds 10 juli 2010 worden zittingen in familiezaken niet meer openbaar gehouden, maar in “raadkamer”, m.a.w. achter gesloten deuren. Partijen hoeven hun privéleven dan niet in het openbaar te bespreken.
08/10/2010
De Hoge Raad voor de Justitie is de 2.000ste gebruiker van de CAF-analyse in Europa.