Laatste nieuwtjes

Sorteer volgens Titel Datumsort icon
10/01/2020
Op 9 januari 2020 richtten Nederlandstalige en Franstalige magistratenverenigingen samen met de advocatuur een gemeenschappelijke platformtekst aan de informateurs.
10/01/2020
Het mandaat van de huidige leden van de Hoge Raad voor de Justitie (HRJ) verstrijkt in september 2020.
10/01/2020
Marita DOSSCHE vervangt Katrien DEMEESTERE
20/12/2019
Hoe is het gerecht omgegaan met het dossier van Steve Bakelmans?
10/12/2019
...
21/10/2019
De CSM van Frankrijk ontving op 14 en 15 oktober een delegatie van de CSPJ en de projectleider van de jumelage voor een studiebezoek over de uitdagingen van het opstellen van deontologische regels en van hun toe-eigening door de magistraten.
19/10/2019
In het kader van de Belgisch-Marokkaanse jumelage ter ondersteuning van de CSPJ in Marokko waren drie Belgische deskundigen op 2 en 3 oktober jongstleden in Rabat.
25/09/2019
‘Appui au CSPJ du Maroc’. Belgisch-Marokkaanse jumelage van de rechtsmacht.
20/09/2019
Van 14 oktober 2019 tot 08 november 2019 vindt de 127e sessie van het Mensenrechtencomité plaats in Genève. Hierbij zal het Comité de eerbiediging van het Internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten door België onderzoeken.
16/09/2019
In aansluiting op zijn recente audit van het toezicht op de bewindvoeringen organiseerde de HRJ vandaag een closing meeting met de voorzitters van de vrederechters en rechters in de politierechtbank van het Koninkrijk.