Laatste nieuwtjes

Sorteer volgens Titel Datumsort icon
22/12/2014
Het Jaarverslag 2013 van de Hoge Raad voor de Justitie is online beschikbaar.
27/03/2015
Hierna vindt u de toespraak van de Voorzitster van de HRJ.
22/07/2015
Het Jaarverslag 2014 van de Hoge Raad voor de Justitie is online beschikbaar.
28/10/2015
In een Brief van 23 oktober 2015 aan de minister van Justitie heeft de HRJ zijn bezorgdheid uitgedrukt over de beslissing om de lopende overeenkomst met betrekking tot de abonnementen op juridische tijdschriften voor de magistraten stop te zetten
12/11/2015
In Knack van 14 oktober 2015 werd gerapporteerd over een “Grootschalige Europese studie waaruit blijkt dat 30% van de Belgische rechters vindt dat de bevorderingen bij Justitie niet objectief gebeuren”.
17/12/2015
Het mandaat van de huidige leden van de Hoge Raad voor de Justitie (HRJ) verstrijkt in september 2016.
08/07/2016
Alle leden van de Hoge Raad voor de Justitie voor het mandaat 2016-2020
20/09/2016
Het Bureau kreeg kennis van de beslissing van de heer Laurent Waelkens om ontslag te nemen als lid van de HRJ
29/09/2016
Het bestuur van het ENCJ, zal aan zijn Algemene vergadering, die in december uitzonderlijk bijeengeroepen zal worden, voorstellen om de waarnemersstatus van de Turkse Hoge raad voor rechters en procureurs te schorsen.
09/12/2016
ENCJ votes to suspend the Turkish High Council for Judges and Prosecutors