Laatste nieuwtjes

Sorteer volgens Titelsort icon Datum
20/09/2016
Het Bureau kreeg kennis van de beslissing van de heer Laurent Waelkens om ontslag te nemen als lid van de HRJ
05/04/2019
De Verenigde Advies- en Onderzoekscommissie (hierna “VAOC”) van de Hoge Raad heeft via de media vernomen dat het Hof van Cassatie recent een vonnis van een rechtbank zou vernietigd hebben omdat het door een verkeerde rechter ondertekend was.
27/06/2017
De HRJ heeft de audit afgerond in het politieparket van Bergen. De audit wou een antwoord op twee vragen.
10/01/2020
Het mandaat van de huidige leden van de Hoge Raad voor de Justitie (HRJ) verstrijkt in september 2020.
10/10/2017
Namens de Nederlandstalige Advies- en Onderzoekscommissie reageerde de voorzitter op enkele artikelen in de pers over de berekening van onderhoudsgelden voor kinderen.
10/03/2017
...
28/06/2017
Bezoek Koning Filip
27/02/2014
In welke mate geniet de Belgische justitie vertrouwen? Gelooft de burger in een eerlijk proces? Hoeveel vertrouwen stelt hij in de rechters? Welke mening heeft de burger over de bemiddeling in strafzaken?
12/05/2017
Op 28 april 2017 werd de heer Nick PEETERS, advocaat, door de Senaat aangewezen als lid niet-magistraat
28/02/2019
de heer Karel VAN CAUWENBERGHE