Laatste nieuwtjes

Sorteer volgens Titel Datumsort icon
21/03/2017
De voorzitster van de AOC van de HRJ heeft op 16 en 17 maart 2017 deelgenomen aan een conferentie in Parijs over het thema “De bijdrage van de inspectiediensten aan de verbetering van de Europese justitiestelsels: recente evolutie en vooruitzichten”.
28/03/2017
...
04/04/2017
De dag waarop de Europese Unie de zestigste verjaardag viert van de ondertekening van de Verdragen van Rome, wil het ENCJ, dat ...
21/04/2017
De HRJ hield op 20 april 2017 voor enkele korpschefs en leden van directiecomités van het openbaar ministerie een praktische workshop over "interne beheersing".
25/04/2017
Na het openbaar ministerie dat op de ochtend van 20 april werd ontvangen, hield de HRJ op 24 april 2017 voor enkele korpschefs en leden van directiecomités van rechtbanken een praktische workshop over "interne beheersing".
09/05/2017
Het ENCJ heeft de situatie in Polen van dichtbij opgevolgd en heeft de uitvoerende macht meermaals opgeroepen om de onafhankelijkheid van justitie in acht te nemen
12/05/2017
Op 28 april 2017 werd de heer Nick PEETERS, advocaat, door de Senaat aangewezen als lid niet-magistraat
18/05/2017
Op vrijdag 12 mei, heeft de Ministerraad een (nieuw) voorontwerp van wet goedgekeurd dat de griffierechten hervormt
23/05/2017
De Hoge Raad voor de Justitie heeft op 16 en 17 mei een delegatie uit Burkina Faso verwelkomd.
30/05/2017
Op 29 mei 2017 ontving het Bureau van de HRJ de Nederlandse Raad voor de Rechtspraak.