Laatste nieuwtjes

Sorteer volgens Titel Datumsort icon
28/05/2019
Het recente jumelageproject "Appui au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire" van Marokko, dat door de Europese Unie wordt gefinancierd, is de eerste samenwerking in dit partnerschap.
20/06/2019
GRECO, een orgaan van de Raad van Europa, waardeert de belangrijke vooruitgang die België heeft geboekt in het voorkomen van corruptie door magistraten.
01/07/2019
Op 1 juli was de HRJ gastheer van de startbijeenkomst voor dit project, dat gezamenlijk wordt uitgevoerd door de inspectiediensten en de Hoge Raden voor de Justitie van België, Frankrijk, Italië, Spanje en Roemenië.
29/07/2019
Belgisch-Marokkaanse jumelage van de rechtsmacht ‘Appui au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire du Maroc’
29/07/2019
Op 24 juli, werd de eerste workshop over de budgettaire en administratieve autonomie van de Hoge Raad van Marokko georganiseerd in Rabat.
03/09/2019
Op initiatief van het Netwerk van Franstalige raden van de magistratuur heeft een werkgroep, waaraan de HRJ actief deelnam, een algemene denkoefening uitgevoerd over het gebruik van sociale netwerken door de magistraten.
16/09/2019
In aansluiting op zijn recente audit van het toezicht op de bewindvoeringen organiseerde de HRJ vandaag een closing meeting met de voorzitters van de vrederechters en rechters in de politierechtbank van het Koninkrijk.
20/09/2019
Van 14 oktober 2019 tot 08 november 2019 vindt de 127e sessie van het Mensenrechtencomité plaats in Genève. Hierbij zal het Comité de eerbiediging van het Internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten door België onderzoeken.
25/09/2019
‘Appui au CSPJ du Maroc’. Belgisch-Marokkaanse jumelage van de rechtsmacht.
19/10/2019
In het kader van de Belgisch-Marokkaanse jumelage ter ondersteuning van de CSPJ in Marokko waren drie Belgische deskundigen op 2 en 3 oktober jongstleden in Rabat.